Hoofdstuk 5: Verkeersborden Doe de test Aanwijzingsborden

5.7. Aanwijzingsborden

De aanwijzingsborden worden aangebracht op de best geschikte plaatsen.
Naast de twee hieronder weergegeven borden, mogen andere, rechthoekige aanwijzingsborden met een wit opschrift of symbool op blauwe achtergrond, gebruikt worden.

Begin van een bebouwde kom.


F1
F1A
F1B


Wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt,  dan geldt vanaf het volgend kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u.  Wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erf of een schoolomgeving wordt afgebakend,
dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u. 

Einde van een bebouwde kom.


F3
F3A
F3BF4A

Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u. 
De combinatie van de verkeersborden F4A en A23 duidt op het begin van een “schoolomgeving”.


F4B

Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u.


F5

Begin of oprit van een autosnelweg. 
De bijzondere verkeersregels op de autosnelwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is.


F7

Einde van een autosnelweg.


F8

Tunnel. 
Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter. 
Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid.


F9

Autoweg. 
De bijzondere verkeersregels op de autowegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord is aangebracht.


F11

Einde van een autoweg.


F12A

Begin van een woonerf of van een erf. 
De bijzondere verkeersregels in deze (woon)erven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is.


F12B

Einde van een woonerf of van een erf.


F13


Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. 
Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. 
De streep tussen de rijstroken kan eventueel een onderbroken streep zijn. 
Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken, voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen, aan te duiden.
F14

Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.


F15
Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft: 
-  neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen ; 
-  schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen ; 
-  het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.F17

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.


F18

Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

De voertuigen bestemd voor het woon-werkverkeer die gesignaleerd zijn door het bord hiernaast afgebeeld en behorend tot de categorieën M2* en M3**, 
bedoeld in het technisch reglement van de auto’s, 
mogen de busstrook of de bijzondere overrijdbare bedding volgen wanneer het verkeersbord F17 of F18 aangevuld is met een gelijksoortig symbool.

*M2 :   Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet medegerekend, en met een maximumgewicht van ten hoogste 5 ton. 
**M3 :  Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet medegerekend, en met een maximumgewicht van meer dan 5 ton.F19

Openbare weg met eenrichtingsverkeer.
Dit bord wordt aangevuld met een onderbord M4 indien de fietsers in de twee richtingen mogen rijden, 
en met een bord M5 indien ook de tweewielige bromfietsers klasse A in de twee richtingen mogen rijden.
M4

M5F21

Rechts of links voorbijrijden toegelaten.


F23A

Nummer van een gewone weg.


F23B

Nummer van een autosnelweg.


F23C

Nummer van een internationale weg.


F23D

Nummer van een ring.


F25

Voorwegwijzer.


F27

Voorwegwijzer.


F29


Wegwijzer.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F31


Wegwijzer.
Reisweg over een autosnelweg. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.F33A


Bewegwijzeringsbord op afstand:
luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf, industriepark en commercieel centrum.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F53 en met de volgende symbolen.


S.1
S.2
S.3

Luchthaven
Beurs of
tentoonstellingshal

Haven
F33B

Bewegwijzeringsbord op afstand: vallei of waterloop van toeristische aard.


F33C


Bewegwijzeringsbord op afstand: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap. Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van het type S.30. tot S.36.F34A


Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in het bijzonder: 
luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel centrum of complex, animatiecentrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, beurs-of tentoonstellingshall stadhuis of gemeentehuis, omroepgebouw, omroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf, industriepark en commercieel centrum. Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van verkeersborden zoals F33a en F59... 
alsook met andere symbolen:
S.10
S.15
S.19

Politiediensten
Treinstation
GerechtsgebouwF34B1

Wegwijzer: 
aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers. 
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19. 
De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn. 
Op het verkeersbord F34b2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.F34B2F34C1

Wegwijzer: 
aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers. 
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19. 
De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn. 
Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.


F34C2F35


Wegwijzer: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. 
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F77 en met andere symbolen:

S.30
S.30.8


Sportcentrum, stadion, omnisporthal.
(Er bestaan verschillende varianten van dit verkeersbord, naargelang van de bedoelde sportdiscipline.)

Zwembad

S.31
S.34
S.35

Kasteel
Cultureel park,
recreatie- of 
pretpark.

Monument of
 merkwaardig
landschapF37


Wegwijzer: 
jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van de verkeersborden F65, F67, F71, F73 en F75.F39
Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt.


F41

Wegwijzer. Omleggingsweg.F43

Plaatsnaambord.F45
Doodlopende weg.


F45B

Doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers.F47

Einde van de werken.F49

Oversteekplaats voor voetgangers.F50


Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.F50bis


Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen, wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen. 
De afbeelding van het verkeersbord A25 kan vervangen worden door de afbeelding van het verkeersbord A21 om op een oversteekplaats voor voetgangers te wijzen.F51

Ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers.


F52


Aankondiging van een nooduitgang in tunnels.F52bis


Vluchtroute: aankondiging van de dichtstbijzijnde nooduitgang, in de aangeduide richting, in tunnels. 
De afstand in meter is aangeduid op het verkeersbord.F53


Verplegingsinrichting.F55

Hulppost.


F56

Brandblusapparaat.


F57

Waterloop.


F59

Aankondiging van een parking.


F60


Aankondiging van een overdekte parking.F61


Telefoon.
F62

Noodtelefoon.


F63

Tankstation.
F65

Hotel of motel.
F67

Verplegingsinrichting.F69
Hulppost.


F71

Kampeerterrein.


F73

Caravanterrein.


F75

Jeugdherberg.


F77

Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, 
trefpunt voor toeristische informatie.Verkeersborden die gebruikt worden om voorlopige aanwijzingen te geven bij werken. 
Het aantal pijlen moet overeenstemmen met het werkelijk aantal rijstroken. 
Het symbool moet overeenstemmen met de plaatsgesteldheid.F79

Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt.


F81

Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt.F83

Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt


F85

Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.


F87

Verhoogde inrichting(en).


F89


Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. 
Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. 
De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt.
F91

Verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat.


F93

Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt.


F95

Noodstopstrook. 
Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven.


F97

Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. 
Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven.


F98

Vluchthaven.

Een onderbord met volgende symbolen duidt aan dat de vluchthaven uitgerust is met een noodtelefoon en een brandblusser.F99A

Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. 
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.


F99B


Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. 
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F99C

Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. 
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers.


F101A

Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.


F101B


Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. 
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s), die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F101C

Einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. 
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers.


F103

Begin van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden.


F105

Einde van een voetgangerszone. 
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een voetgangerszone; het mag links herhaald worden.


F107

Inhaaltoelating. 
Vanaf dit verkeersbord tot aan het verkeersbord F109 is het voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.


F109

Einde van de inhaaltoelating. 
Einde van de toelating voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.


F111

Fietsstraat. De vermelding “Fietsstraat” op het verkeersbord is facultatief.


F113

Einde fietsstraat. De vermelding “Fietsstraat” op het verkeersbord is facultatief.


F117

Begin van een lage emissiezone


F118

Einde van een lage emissiezone