Hoofdstuk 10: Alcohol & Drugs Doe de test

10. Alcohol & Drugs

Alcohol drinken en autorijden gaan niet samen.
Zorg er daarom voor dat je niet drinkt voordat je gaat rijden.
Alcohol heeft namelijk slechte gevolgen voor hoe veilig jij kan rijden.
Bovendien ben je niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook voor anderen!

Alcohol zorgt voor:
- Verminderde aandacht
- Verminderd beoordelings- en reactievermogen

De bovenstaande punten zorgen voor een veel langere remweg en dus onveilig rijgedrag. Daarnaast kan je van alcohol sneller vermoeid raken.

Sommige mensen kunnen zich agressief of overmoedig gedragen in het verkeer wanneer zij alcohol hebben gedronken.

10.1. Alcoholcontroles

Omdat het drinken van alcohol voor het rijden zorgt voor gevaarlijke situaties en vele ongelukken,
voert de politie vaak alcoholcontroles uit.

Een alcoholcontrole kan altijd uitgevoerd worden bij:
- Iedereen die op een openbare plaats aanstalten maakt om een voertuig te besturen of al een voertuig aan het besturen is. Ook fietsers en ruiters!
- Rijinstructeurs of begeleiders in een voertuig
- Aan iemand waarvan gedacht wordt dat hij/zij een ongeluk heeft veroorzaakt.

Alleen in dit geval kan het ook aan een voetganger worden gevraagd.

Een alcoholcontrole wordt niet uitgevoerd bij passagiers en normaal gesproken ook niet bij voetgangers.

10.1.1. De ademtest

Bij een alcoholcontrole wordt vaak gebruik gemaakt van een ademtest .
Tijdens de ademtest wordt aan je gevraagd om voor een tijdje (ongeveer 7 seconden) te blazen in het mondstuk van de ademtester. De lucht die je uitademt wordt vervolgens door de ademtester gemeten op de aanwezigheid van alcohol. De ademtester geeft alleen de alcoholconcentratie weer van de uitgeademde lucht. Deze laat dus eigenlijk niet nauwkeurig zien hoeveel alcohol er in het lichaam zit. Daarom geldt een hoge ademtest score niet als strafbaar bewijs. Daarvoor is een geavanceerdere ademanalyse nodig. Of, als dat niet mogelijk is, een bloedanalyse .10.1.2. 15 minuten wachttijd

Wees je ervan bewust dat bestuurders het recht hebben om eenmaal 15 minuten wachttijd te vragen.
En dit vóórdat de test gedaan wordt .  
Deze 15 minuten kunnen net het verschil maken tussen bepaalde waarden die het apparaat weergeeft.
Meestal vraagt de politieagent of je 15 minuten wachttijd wil hebben.  

Doet hij dit niet, dan mag je er zelf om vragen en zal deze wachttijd zeker gegeven worden.

10.1.3. De uitslag van de ademtest

Er zijn drie verschillende uitslagen van de ademtest mogelijk, namelijk:
- S (safe/veilig)
De hoeveelheid alcohol in de uitgeademde lucht is onder het wettelijk toegelaten maximum.
Je mag verder rijden zonder verdere beperking.

- A (alarm)
De uitslag is positief en je hebt dus een te hoge alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht.
Het alcoholniveau is hoger dan 0,22 mg/liter (0,5 promille), maar minder dan 0,35 mg/liter (0,8 promille).
Dit is als het ware het ´tussenniveau´.
Je hebt wel teveel alcohol gedronken maar je wordt minder hard gestraft dan bij P(Positief).
Je moet een ademanalyse ondergaan voor exacte bepaling van het alcoholniveau.

- P (positief)
De uitslag is positief en je hebt dus een te hoge alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht.
Het alcoholniveau is hoger dan 0,35 mg/liter (0,8 promille).
In dit geval heeft iemand dus veel te veel gedronken.
Je moet een ademanalyse ondergaan voor exacte bepaling van het alcoholniveau.

10.1.4. De ademanalyse

Als je bij de ademtest niet in categorie S bent, maar in categorie A of P, dan zal je een ademanalyse moeten ondergaan.  
Hierbij wordt de alcoholconcentratie preciezer bepaald.  
    
De ademanalyse werkt vergelijkbaar met de ademtest.  Je wordt gevraagd (waarschijnlijk op het politiebureau) om in het mondstuk van het (grote) apparaat te blazen.  Daarna wordt het precieze resultaat van de analyse weergegeven op het scherm (bijvoorbeeld 0,28 mg/L).  
    
Daarnaast print het apparaat ook een ticket af met daarop het resultaat. 
Je krijgt een kopie van dit ticket.

10.1.5. De resultaten van de ademanalyse

Ook de resultaten van de ademanalyse zijn vergelijkbaar met die van de ademtest.  
Er zijn drie mogelijke uitslagen:
- Minder dan 0,22 mg/L .  

Je mag verder rijden zonder verdere beperkingen.
- Gelijk aan of meer dan 0,22 mg/L, maar minder dan 0,35 mg/L .  

Je moet je rijbewijs inleveren voor drie uur.  

Bovendien is dit strafbaar en ontvang je een geldboete.
- Gelijk aan of meer dan 0,35 mg/L .  

Je moet je rijbewijs inleveren voor  tenminste zes uur .  

Een onmiddellijke intrekking van je rijbewijs is mogelijk. Ook dit is strafbaar en je ontvangt daarom een geldboete.
Na de eerste zes uur wordt opnieuw een ademanalyse gedaan. Dit om te kijken of de alcoholconcentratie genoeg gezakt is.

10.1.6. Bloedanalyse

Als een ademanalyse niet mogelijk is, omdat de bestuurder bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt  
of er geen apparaat beschikbaar is, dan kan er gebruik worden gemaakt van een bloedanalyse.  
Er wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen en vervolgens getest op de alcoholconcentratie.  

Deze handeling wordt door een dokter uitgevoerd, niet door de politie.

10.2. Drugs achter het stuur

Net zoals alcohol en rijden, gaan ook drugs en autorijden niet samen.
Daarom kan ook getest worden op de aanwezigheid van drugs bij een bestuurder.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de speekseltest.

De speekseltest is een test waarbij het speeksel van de bestuurder wordt getest op de aanwezigheid van drugs.
Daarbij wordt er een wattenstaafje gegeven en gevraagd om met het wattenstaafje wat speeksel uit de mond te halen.
Dit wordt vervolgens getest.
Als de waarde op de aanwezigheid van drugs te hoog ligt, dan:
- Moet je het rijbewijs inleveren voor 12 uur.
- Kan je rijbewijs bovendien direct worden ingetrokken.
- Wordt de aanwezigheid van drugs na de eerste 12 uur opnieuw gemeten.
Is deze waarde nog steeds te hoog, dan krijg je in ieder geval het rijbewijs nog niet terug.
- Kan je evt. een hoge geldboete en een mogelijke rijontzegging krijgen van maximaal 5 jaar.