Hoofdstuk 1: Openbare Weg Doe de test De bebouwde kom

1.2.4. De bebouwde kom

De bebouwde kom behoort tot de openbare weg.

In de bebouwde kom bevinden zich vaak huizen en/of andere gebouwen. Vandaar de naam bebouwde kom. Het begin van de bebouwde kom wordt aangegeven met rechthoekige en witte verkeersborden, met daarop zwarte gebouwen en vaak de naam van de plaats.

Als je uit de bebouwde kom rijdt zie je vaak hetzelfde bord met een rode streep, die van linksonder naar rechtsboven over het bord loopt.


Het kan zijn dat je een rechthoekig en geel verkeersbord tegenkomt met daarop de naam van de gemeente.  Dit is echter niet het begin van de bebouwde kom. Dit bord heeft dan ook geen invloed op bijvoorbeeld de maximumsnelheid.

1.2.4.1. De snelheid binnen de bebouwde kom

Er is geen sprake van een bepaalde minimumsnelheid in de bebouwde kom. De maximumsnelheid bedraagt normaal gesproken 50 km per uur.  Hierop gelden echter bepaalde uitzonderingen die worden aangegeven met snelheidsborden.

Een verkeersbord dat zich bevindt helemaal aan het begin van de bebouwde kom die een andere maximumsnelheid oplegt. Deze maximumsnelheid geldt in dat geval voor de gehele bebouwde kom. Deze maximumsnelheid bedraagt in dit geval altijd 30 km per uur.

Een verkeersbord dat zich bevindt na het begin van de bebouwde kom, of willekeurig ergens in de bebouwde kom, geldt alleen tot het eerstvolgende kruispunt. Na dit kruispunt moet je dus weer de normale maximumsnelheid aanhouden. Vaak staat er na het kruispunt opnieuw een verkeersbord met de geldende maximumsnelheid.

1.2.4.2. De snelheid bij het verlaten van de bebouwde kom

Zoals hierboven al gezegd, wordt het einde van de bebouwde kom altijd aangegeven met een verkeersbord.

Bij dit verkeersbord staat vervolgens een ander verkeersbord met daarop een maximumsnelheid.  Deze maximumsnelheid geldt altijd tot en met het eerstvolgende kruispunt . De maximumsnelheid kan verschillend zijn, bijv. 70 km per uur of 50 km per uur.   
    
Als er zich geen verkeersbord met maximumsnelheid bevindt bij het verlaten van de bebouwde kom, geldt de ‘normale’ snelheid bij een autoweg. Deze snelheid is 70 km per uur .