Hoofdstuk 6: Snelheden Doe de test

6.1.  De snelheid

In veel vorige stukken theorie hebben we de maximaal toegelaten snelheid besproken voor bepaalde wegen. Om overzicht te houden welke snelheidsbeperking op welke delen van openbare weg geldt, herhalen we in het volgende stuk theorie de maximaal toegelaten snelheid van verschillende delen van de openbare weg.

6.1.1. De autosnelweg

Onder normale omstandigheden is de maximaal toegelaten snelheid op de autosnelweg  120 km per uur.

Onder normale omstandigheden geldt ook een minimum snelheid van 70 km per uur. Deze regels gelden niet wanneer verkeersborden of matrixborden (de elektronische borden die boven de weg hangen) een andere maximumsnelheid aangeven.

De snelheid aangegeven op de borden is in dat geval de maximaal toegelaten snelheid die geldt.Als je van de autosnelweg af wilt rijden, doe je dit via een afrit.
Soms zie je een snelheidsbord met daaronder een wit verkeersbord dat een afrit aanduidt. In dit geval, geldt de opgegeven snelheid op het bord voor de afrit en dus niet voor de autosnelweg.  Afremmen doe je pas als je  op de afrit zelf  bent.De maximaal toegelaten snelheid op autowegen, verschilt per type autoweg.
Let op! In wallonië is de snelheid op de autoweg altijd 90 km per uur (tenzij anders aangegeven door een verkeersbord!)

De snelheid hangt af van:
- de aanwezigheid van een berm,
- de aanwezigheid van 2x2 rijstroken
- de autoweg binnen of buiten de bebouwde kom


Aantal Rijstroken

-> Geen rijstroken
(Dus geen witte lijnen)

-> 2 rijstroken
(1 witte lijn in het midden van de weg)

-> 3 rijstroken
(2 witte lijnen, 1 helft voor uzelf, en de andere helft
voor de tegenligger, met de middelste rijstrook voor beiden)

-> 4 rijstroken zonder middenberm (2x2)

-> 4 rijstroken met middenberm (2x2)

De maximumsnelheid

70 km/h (Vlaanderen)   ||  90 km/h (Wallonië & Brussel) 


70 km/h (Vlaanderen)   ||  90 km/h (Wallonië & Brussel) 


70 km/h (Vlaanderen)   ||  90 km/h (Wallonië & Brussel) 70 km/h (Vlaanderen)   ||  90 km/h (Wallonië & Brussel) 

120 km/h (Vlaanderen)   ||  120 km/h (Wallonië & Brussel) 


Staan er borden die een snelheid aangeven, dan gelden de borden! De snelheid op de borden gaan altijd boven de snelheid volgens de regels!


De volgende snelheden gelden:

Het type autoweg

De maximumsnelheid

Een autoweg buiten de bebouwde kom
met 2x2 rijstrook en een berm tussen de
rijrichtingen in

120 km per uur

Een autoweg buiten de bebouwde kom
zonder berm

70 km per uur

Een autoweg binnen de bebouwde kom


Een autoweg met 2x2 rijstroken zonder berm

50 km per uur


70 km per uur


Op een autoweg geldt géén minimumsnelheid.
Dit betekent echter niet dat bestuurders zeer langzaam mogen gaan rijden.

Dit kan leiden tot het hinderen van ander verkeer en kan daarom beboet worden. Als er onder een snelheidsbord een blauw bord hangt met daarop een afstand, dan geeft de afstand aan na hoeveel meter deze maximaal toegelaten snelheid in zal gaan. Deze snelheid geldt dan tot en met het komende kruispunt.


6.1.4. Bijzondere plaatsen

Er zijn verschillende bijzondere plaatsen waar bepaalde snelheidsregels gelden.
Deze bijzondere plaatsen zijn:

- binnen de bebouwde kom             
- zones (woonerven)
- fietsstraten                
- speelstraten           
- voorbehouden wegen

6.1.4.1. Binnen de bebouwde kom

Zoals ook boven in de tabel staat, geldt er in de bebouwde kom een maximaal toegelaten snelheid van  50 km per uur. Verkeersborden kunnen echter een andere snelheid opgeven. Als je de bebouwde kom bent ingereden en je komt een verkeersbord tegen met daarop een maximaal toegelaten snelheid van 60 km per uur, dan geldt deze snelheid tot en met het eerstvolgende kruispunt. Daarna moet je dus weer 50 km per uur rijden.  Vaak wordt deze maximaal toegelaten snelheid opnieuw getoond aan de overkant van het kruispunt zodat je dit niet vergeet.

6.1.4.2. In een zone

Een zone is een gebied waarin bepaalde verkeersregels gelden, zoals de maximaal toegelaten snelheid. Bij het binnenrijden van een zone staat altijd de maximaal toegelaten snelheid aangegeven.

Deze maximaal toegelaten snelheid geldt voor de gehele zone.

Je mag dus pas weer harder rijden zodra je de zone hebt verlaten.
De meeste zones zijn 30 km zones.

6.1.4.3. Fietsstrat

Fietsstraten zijn bedoeld als veilige straten voor fietsers om te fietsen.
Automobilisten mogen hier ook rijden, maar mogen de fietsers niet inhalen.

6.1.4.4. In een speelstraat

Speelstraten zijn bedoeld voor kinderen om veilig te kunnen spelen.
Maar een beperkt aantal bestuurders mag hier rijden.

De bestuurders dié er mogen rijden, mogen alleen stapvoets rijden.

6.1.4.5. Op voorbehouden wegen

Sommige wegen zijn voorbehouden aan landbouwvoertuigen, fietsers, voetgangers en ruiters.

Op deze wegen geldt een maximaal toegelaten snelheid van 30 km per uur.


Een verhoogde inrichting zijn een soort hoge drempels.
Op een verhoogde inrichting geldt een maximaal toegelaten snelheid van 30 km per uur.  Daarnaast mag je op deze inrichtingen bestuurders niet links inhalen .


Als je winterbanden gebruikt (tussen 1 november en 31 maart), gelden andere snelheidsregels.
Op autosnelwegen en wegen met dubbele rijbanen + berm, geldt een maximaal toegelaten snelheid van 90 km per uur. (normaal is dit 120 km per uur). Op gewone wegen is de maximaal toegelaten snelheid 60 km per uur (normaal is dit 90 km per uur).

Hieronder staat een overzicht van de maximaal toegelaten snelheden op bijzondere plaatsen van de openbare weg.

Bijzondere plaats

Maximaal toegelaten snelheid

Bebouwde kom

50 km per uur

Zone

30 km per uur

Fietsstraat

30 km per uur

Speelstraat

Stapvoets

Voorbehouden weg

30 km per uur

Verhoogde inrichting (drempel)

30 km per uur

Gebruik van winterbanden op autosnelweg en autowegen met dubbele banen en met berm

90 km per uur (normaal 120 km per uur)

Gebruik van winterbanden op normale autowegen

60 km per uur (normaal 70 km per uur)

6.1.4.6.  Snelheidsovertreding

1. Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs
Van zodra je méér dan 30 km/uur te snel rijdt op autosnelwegen, autowegen en gewone wegen, riskeer je
een onmiddellijke intrekking van je rijbewijs. Indien je méér dan 20 km/uur rijdt in een bebouwde kom, een zone 30 of een woonerf, riskeer je ook een onmiddellijke intrekking;

2. Vervallenverklaring van het recht tot het besturen van een motorvoertuig
De rechter in de rechtbank, en dus niet de politie, zal je zaak behandelen wanneer je meer dan 40 km/uur te snel rijdt op:
- autosnelwegen
- autowegen
- gewone wegen

En meer dan 30 km/uur te snel in:
- de bebouwde kom
- een zone 30
- een woonerf

6.2. De stopafstand

In het vorige stuk theorie ging het over de maximale snelheid die je op bepaalde wegen mag rijden.
Het is belangrijk om te beseffen dat bij die verschillende snelheden ook verschillende stopafstanden horen.
Hoe harder een auto rijdt, hoe langer de stopafstand.

De stopafstand bestaat eigenlijk uit twee delen:
- De reactieafstand
- De remweg

6.2.1. De reactieafstand

Als een autobestuurder plotseling zijn voorganger ziet remmen of een ongeluk ziet gebeuren,
moet hij zelf natuurlijk ook gaan remmen.  Voordat hij echter kan remmen, hebben zijn hersenen tijd nodig om de prikkels te verwerken.
Dit wordt ook wel de reactietijd genoemd.  In die reactietijd rijdt de auto nog met dezelfde snelheid verder en remt de auto dus niet.
De afstand die de auto dan aflegt voordat de rem wordt ingedrukt, noemt men ook wel de reactieafstand.  De reactieafstand is dus de afstand tussen het zien van het gevaar en het indrukken van het rempedaal. Hoe hoger de snelheid is waarmee de auto rijdt, hoe langer de reactieafstand. Je rijdt immers nog eventjes door met een hoge snelheid als je hard rijdt.

6.2.2. De remafstand

Zodra de bestuurder het rempedaal in heeft gedrukt begint de auto met afremmen.
De afstand die nodig is om de auto vanaf dat moment tot stilstand te brengen noemt men de remafstand.

Net zoals bij de reactieafstand, geldt hier:
"hoe hoger de snelheid is waarmee de auto rijdt, hoe langer de remafstand".

De auto moet immers afremmen van een hogere snelheid en dat kost meer tijd.

6.2.3. De stopafstand

De stopafstand bestaat dus uit de reactieafstand en de remafstand samen, oftewel:
De stopafstand = de reactieafstand + de remafstand

Droog wegdek versus nat wegdek
Een nat wegdek heeft invloed op de stopafstand en zorgt ervoor dat deze langer wordt. Dat komt omdat een nat wegdek zorgt voor een langere remafstand. Een nat wegdek zorgt namelijk voor minder grip voor de banden, daardoor kan de auto minder snel afremmen en wordt de remafstand dus langer.  Het verschil in remafstand tussen een droog wegdek en nat wegdek is ongeveer 1,5 keer.


Snelheid

Remafstand:

Droog wegdek

Remafstand:

Nat wegdek


20 km per uur
2 meter
3 meter


30 km per uur
4,5 meter
6,75 meter


40 km per uur
8 meter
12 meter


50 km per uur
12,5 meter
18,75 meter


60 km per uur
18 meter
27 meter


70 km per uur
24,5 meter
36,75 meter


80 km per uur
32 meter
48 meter


90 km per uur
40,5 meter
60,75 meter


100 km per uur
50 meter
75 meter


110 km per uur
60,5 meter
90,75 meter


120 km per uur
72 meter
108 meter

In de tabel hierboven staan de remafstanden van verschillende snelheden tijdens een droog wegdek en een nat wegdek.

Deze getallen hoef je niet allemaal uit je hoeft te kennen, maar het is belangrijk om te weten dat bij een nat wegdek de remweg een stuk langer is.Het is wel belangrijk om een aantal stopafstanden de te kennen voor het theorie examen.

Dit zijn de volgende vier stopafstanden:


Snelheid
Stopafstand (droog wegdek)


50 km per uur
± 30 meter


70 km per uur
± 45 meter


90 km per uur
± 70 meter


110 km per uur
± 95 meter

Op het theorie examen kunnen vragen gesteld worden over deze stopafstanden.

6.3. Welke volgafstand moet ik aanhouden?

De volgafstand is de afstand tussen jouw eigen auto en de auto die voor je rijdt. Deze afstand zorgt ervoor dat jij tijd hebt om te reageren en te remmen wanneer de auto voor je remt of als er een ongeval gebeurt.Het is daarom belangrijk om een veilige volgafstand aan te houden. De volgafstand wordt langer als je harder rijdt.

Een eenvoudige formule om de veilige volgafstand te weten, is:
De volgafstand =  De snelheid waarmee je rijdt / 2
   
Bij 120 km per uur is de volgafstand dus 60 meter. Bij 90 km per uur is het 45 meter, en bij 50 km per uur is het 25 meter.