Hoofdstuk 5: Verkeersborden Doe de test Gevaarsborden

5.1. De gevaarsborden

De gevaarsborden worden rechts of boven de rijbaan geplaatst.
Zij kunnen links herhaald worden. Met uitzondering van de verkeersborden A 45 en A 47.
Die worden geplaatst aan of in de onmiddellijke nabijheid van de overweg en duiden een gevaar aan dat zich ongeveer 150 meter verderop bevindt. Een andere afstand kan worden aangeduid op een onderbord.


A1

Gevaarlijke bocht naar links.Gevaarlijke bocht naar rechts.Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links.Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts.


A3

Gevaarlijke daling.


A5

Steile helling.


A7
Rijbaanversmalling
A9

Beweegbare brug.


A11

Uitweg op een kaai of een oever.A13

Uitholling overdwars of ezelsrug.


A14

Verhoogde inrichting(en).


A15


Glibberige rijbaan.
Dit onderbord duidt aan dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw.A17

Kiezelprojectie.


A19

Vallende stenen.


A21

Oversteekplaats voor voetgangers.


A23

Plaats waar speciaal veel kinderen komen.


A25

Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.


A27

Doortocht van groot wild.


A29

Doortocht van vee.


A31

Werken.


A33

Verkeerslichten.


A35

Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte.


A37

Zijwind.


A39

Verkeer toegelaten in beide richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.


A41

Overweg met slagbomen.


A43

Overweg zonder slagbomen.


A45Overweg voor enkel spoor. Dit bord bevindt zich aan of nabij de overweg.


A47
Overweg voor twee of meer sporen. Dit bord bevindt zich aan of nabij de overweg.


A49

Kruisingzvan een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen.


A51

Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald.
Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan.

Bij de gevaarsborden kan een onderbord aangebracht zijn waarop de lengte van het gevaarlijk weggedeelte vermeld is.