Hoofdstuk 5: Verkeersborden Doe de test Signalisatie met zonale geldigheid

5.6. Signalisatie met zonale geldigheid

Een zonale geldigheid kan gegeven worden aan de verbodsborden en de borden betreffende het stilstaan en het parkeren.
Hun betekenis blijft ongewijzigd. Ze komen voor op een bord met witte achtergrond.  De betekenis van een signalisatie met zonale geldigheid kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een zwart opschrift of symbool, b.v.: van 9 tot 12 u, betalend, herhaling,…

Voorbeelden:Begin van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton.Einde van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton.Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone).Einde van een zone met beperkte parkeertijd.Begin van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.Einde van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.