Hoofdstuk 5: Verkeersborden Doe de test Verbodsborden

5.3. De verbodsborden

De verbodsborden worden in principe rechts geplaatst. Zij mogen zich ook boven de rijbaan bevinden.
De verbodsborden mogen aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord dat de afstand aanduidt waarop het verbod begint.


C1

Verboden richting voor iedere bestuurder.
C3

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder.De term “speelstraat” duidt op een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met dit verkeersbord.Dit verkeersbord duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen en fietsers en ruiters.C5


Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan. 
Wanneer het verkeersbord is aangevuld met de vermelding “Uitgezonderd 2+” of “3+” zijn de rijbaan of de rijstrook aldus gesignaleerd, slechts toegankelijk voor voertuigen met ten minste 2 of 3 inzittenden, naargelang van de vermelding, evenals voor de voertuigen van de geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer. 
De andere voertuigen mogen de aldus gesignaleerde rijstrook slechts volgen: 
- om de op - en afritten te gebruiken; 
- om van richting te veranderen of om een aanpalende  eigendom te bereiken.C6

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel.


C7

Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.


C9

Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen.


C11

Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.


C13

Verboden toegang voor bestuurders van gespannen.


C15

Verboden toegang voor ruiters.


C17

Verboden toegang voor bestuurders van handkarren.


C19

Verboden toegang voor voetgangers.


C21

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.


C22

Verboden toegang voor bestuurders van autocars.


C23

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken. 
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.


C24A

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren. Een onderbord met de letter B, C, D of E kan worden toegevoegd, dit in functie van de categorie van wegtunnels waarvoor de toegang van voertuigen met gevaarlijke goederen is verboden.


C24B

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.


C24C

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke waterverontreinigende stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.


C25

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.


C27

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.


C29

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.
C31

Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.

M2


De borden C1, C3 en C31 worden aangevuld met het onderbord M2 wanneer het verbod niet geldt voor fietsers en met het onderbord M3 wanneer het evenmin geldt voor tweewielige bromfietsers klasse A. Bij de borden C3 en C31 wordt de letter A weggelaten wanneer tweewielige bromfietsers klasse B doorgang hebben.
M3C33

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te keren.


C35

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen.


C37

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35.


C39

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.


C41

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 39.


C43


Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of van een voetgangerszone aanduidt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.
De vermelding “km” op het verkeersbord is facultatief. Wanneer op een onderbord een bepaalde massa is aangeduid, is het verbod slechts van toepassing op voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide. Het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km per uur, geplaatst boven de verkeersborden F1, F1a of F1b is van toepassing op alle openbare wegen binnen de bebouwde kom.
C45

Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C 43. 
De vermelding “km” op het verkeersbord is facultatief.


C46

Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging.


C47

Tolpost. 
Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. 
Het opschrift mag vervangen worden door het woord “Taks”.


C48

Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken. 
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurder van voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa.C49

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C48.