Hoofdstuk 5: Verkeersborden Doe de test Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren

5.5. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren

Deze verkeersborden gelden langs de kant van de openbare weg waar zij geplaatst zijn en gelden in principe tot het volgende kruispunt.

De verkeersborden E1 en E3 gelden op de rijbaan en op de berm.
De verkeersborden E5 en E7 gelden alleen op de rijbaan.

A: Einde van de reglementering.
B: Begin van de reglementering. 
C: Reglementering op een korte afstand.
D: Reglementering over een lange afstand.


E1

Parkeerverbod.


E3


Stilstaan en parkeren verboden.
Op een onderbord kan de periode aangegeven zijn tijdens dewelke het verbod van toepassing is (b.v. van 7 tot 19 u, van maandag tot vrijdag, …).
Een onderbord kan ook aangeven op welke voertuigen het parkeerverbod van toepassing is.E5

Parkeerverbod vanaf de 1ste tot de 15de van de maand.
E7


Parkeerverbod vanaf de 16de tot het einde van de maand.
Het veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode 
tussen 19.30 u en 20 u.
Een onderbord waarbij de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt
stilstaan en parkeren verboden.
Op een onderbord kan de periode aangegeven zijn tijdens dewelke 
het verbod van toepassing is (b.v. van 7 tot 19 u, van maandag tot vrijdag, …).
Een onderbord kan ook aangeven op welke voertuigen het parkeerverbod van toepassing is.
is langs de kant waar het parkeren toegelaten is, en dat de schijf moet gebruikt worden.
Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart.
Een onderbord met de vermelding “betalend” duidt aan dat de bestuurder de betaalparkeerkaart moet gebruiken.
De vermelding “betalend” wordt aangevuld met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart.E9A

Parkeren toegelaten.


E9B

Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.


E9C

Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s.


E9D

Parkeren uitsluitend voor autocars.


E9E

Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir.


E9F

Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir.


E9G

Verplicht parkeren op de rijbaan.


E9H

Parkeren uitsluitend voor kampeerauto’s.


E9I

Parkeren uitsluitend voor motorfietsen.


Bijkomende aanwijzingen bij de borden E9A tot E9I:

-  de maximumduur van het toegelaten of voorbehouden parkeren, categorie van voertuigen
voor dewelke het parkeren voorbehouden is…(vb : 30 min., van 9 tot 12 u, taxi’s) ;

-  onderbord met symbool van de parkeerschijf : parkeerschijf gebruiken.
Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. De parkeerschijf mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden ;

-  onderbord met symbool “personen met een handicap”:
parkeren voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. Het symbool mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden ;

- onderbord met de vermelding “parkeerkaart”, “bewoners” of “autodelen”:
parkeren voorbehouden voor de personen die in het bezit zijn van één van die kaarten. Deze vermelding mag aangevuld worden met de aanduiding van de periode tijdens dewelke het parkeren voorbehouden is (vb : van 8 tot 17u);

-  onderbord met de vermelding “ticket”:
parkeren slechts toegelaten volgens de gebruiksmodaliteiten van een ticket afleverende parkeermeter.

-  een onderbord met de vermelding “betalend” duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waar het parkeren betalend is.
De vermelding “betalend” mag aangevuld worden met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart.

Parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen.

De categorieën van voertuigen mogen worden afgebeeld op dit onderbordM1

M8

Een onderbord van het model M1 duidt de plaatsen aan waar fietsen mogen geplaatst worden. 
Indien op die plaats ook tweewielige bromfietsen mogen geplaatst worden, wordt een onderbord van het model M8 aangebracht.E11

Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom. 
Dit verkeersbord wordt boven het verkeersbord F1, F1a en F1b geplaatst. 
Het parkeren op de rijbaan is in dit geval slechts toegelaten van de 1ste tot de 15de van de maand langs de kant van de gebouwen met onpare nummers en, van de 16de tot het einde van de maand, langs de kant van de gebouwen met pare nummers.